bbbbb

Odbierz wejściówkę na Polish Businesswoman Congress

3. edycja Polish Businesswoman Congress to 2-dniowe eminarium, podczas którego w jednym miejscu spotka się ponad 1500 przedsiębiorczych osób, żądnych wiedzy, kontaktów, szukających nowych możliwości.

Dla zainteresowanych mamy 5 podwójnych zaproszeń na Kongres, który odbywa się w dniach 10-11.04.2015 r.

Warunkiem ich zdobycia jest odpowiedź na pytanie:
Dlaczego warto być na III Polish Businesswoman Congress?” i wysłanie jej na nasz adres:
redakcja@backstage-show.pl
oraz polubienie naszego Fan Page.

Konkurs trwa od 23.03 do 27.03.2015 r.

banner  congress

Wyniki konkursu

Zaproszenie na Kongres otrzymują:
1. Beata Zacłona
2. Gabriela Kłosińska
3. Dagmara Wójcik
4. Magdalena Zawadzka
5. Edyta Gierlach

Gratulujemy. 🙂

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „III Polish Businesswoman Congress” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest BASKSTAGE SHOW

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.backstage-show.pl i profilu Facebook-owym firmy BASKSTAGE SHOW w dniach 23 – 27 marca 2015 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy BASKSTAGE SHOW na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy BASKSTAGE SHOW i tym samym zyskała status Fana;

b) nie jest pracownikiem BASKSTAGE SHOW

c) nie jest członkiem rodziny pracownika BASKSTAGE SHOW.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie jest:

Podwójne, bezpłatne zaproszenie na III Polish Businesswoman Congress

2. Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy w dniach 23-27 marca 2015 r. odpowiedzą na pytanie „Dlaczego warto być na III Polish Businesswoman Congress?” i wyślą je na mail : redakcja@backstage-show.pl i polubienie Fan Page www.backstage-show.pl

Nagrodę otrzyma pięć osób, które zostaną wylosowane prześlą odpowiedź.

3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w komentarzu pod konkursem w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na profilu stronie  www.backstage-show.pl

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć prywatną wiadomością w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy BASKSTAGE SHOW

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.backstage-show.pl

AboutBS

Komentarze Facebook: